Thông báo
THÔNG BÁO V/v gủi danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên đợt 02/9/2019
Để có cơ sở đề nghị Đảng ủy Khối phát thẻ Đảng mới và cấp lại thẻ Đảng viên bị mất, bị hỏng cho Đảng viên theo quy định, Ban tổ chức Đảng ủy đề nghị Chi ủy các chi bộ rà soát, thống kê và lập danh sách đảng viên thuộc các trường hợp trên (theo mẫu gửi kèm công văn) gửi về Văn phòng Đảng ủy
THÔNG BÁO về việc viết bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng
Thực hiện Chương trình khóa học Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng, sau khi kết thúc Chương trình, Học viên cần phải hoàn thành bài thu hoạch để làm căn cứ công nhận kết quả học tập và là điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng.
THÔNG BÁO V/v nhận khen thưởng không định kỳ của ĐUK đợt 2 năm 2018
Căn cứ Quyết định số 2915-QĐ/ĐUK, ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc khen thưởng các đồng chí đảng viên trong toàn khối có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu
Thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019
Thực hiện chương trình công tác phát triển đảng của Đảng bộ Học viện năm 2019, Đảng ủy tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” vào tháng 6/2019.
Thông báo về việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về thực hiện Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2019 và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019, cụ thể như sau:
5377

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes