Ngày 05/6/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã ban hành quyết định số 4198-QĐ/ĐUK về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, y ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Auto detect color to searchable PDF sent via e-mail_2019-05-31_0958_1.PDF


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2015-2020 

 (Chuẩn y sau Đại hội Đảng bộ  lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quyết định số 4198_QĐ/ĐUK ngày 05/6/2015)


 

TT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, cơ quan công tác hiện nay

1

Nguyễn Thị Lan

05/10/1974

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện

2

Phạm Văn Cường

10/10/1971

Phó Bí thư Đảng ủy,Phó Giám đốc Học viện

3

Nguyễn Tất Cảnh

12/12/1958

UVBTV Đảng ủy Học viện, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Phó Giám đốc HV

4

Nguyễn Xuân Trạch

29/9/1958

UVBTV Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc HV

5

Vũ Ngọc Huyên

23/11/1977

Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên

6

Trần Hữu Cường

01/05/1962

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Phó trưởng Khoa Kế toán và QTKD

7

Phạm Bảo Dương

11/04/1973

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ

8

Bùi Trần Anh Đào

16/11/1970

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo

9

Cao Việt Hà

21/10/1970

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Phó trưởng Khoa Quản lý đất đai

10

Phạm Văn Hùng

17/06/1963

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban Tài chính - Kế toán

11

Đỗ Thị Kim Hương

14/11/1984

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện

12

Lê Minh Lư

27/4/1961

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Cơ điện

13

Nguyễn Quốc Oánh

06/07/1968

UVBCH Đảng bộ Học viện, Chủ tịch công đoàn Học viện

Bí thư Chi bộ - Giám đốc NXB HV Nông nghiệp

14

Trần Đình Thao

06/03/1958

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Kinh tế và PTNT

15

Nguyễn Thị Thanh Thủy

24/5/1970

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa CN Thực phẩm

Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 do có sự biến động về nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện hiện tại còn 11 đồng chí do có 03 đồng chí nghỉ công tác quản lý theo quy định và 01 đồng chí chuyển công tác. 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2015-2020

 (Tại thời điểm tháng 5 năm 2019)

 

TT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, cơ quan công tác hiện nay

1

Nguyễn Thị Lan

05/10/1974

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

2

Phạm Văn Cường

10/10/1971

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc HV

3

Vũ Ngọc Huyên

23/11/1977

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Chi ủy viên - Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

4

Trần Hữu Cường

01/05/1962

UVBCH Đảng bộ, 

Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Kế toán và QTKD

5

Phạm Bảo Dương

11/04/1973

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Chi ủy viên -Phó trưởng Khoa Phụ trách Khoa Kinh tế & PTNT

6

Bùi Trần Anh Đào

16/11/1970

UVBCH Đảng bộ Học viện, 

Chi ủy viên - Phó trưởng Khoa Thú y

7

Cao Việt Hà

21/10/1970

UVBCH Đảng bộ Học viện, 

Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Quản lý đất đai

8

Phạm Văn Hùng

17/06/1963

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban Tài chính - Kế toán

9

Đỗ Thị Kim Hương

14/11/1984

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư ĐTN Học viện, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

10

Lê Minh Lư

27/4/1961

UVBCH Đảng bộ Học viện, 

Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Cơ điện

11

Nguyễn Thị Thanh Thủy

24/5/1970

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng Ban phụ trach Ban Tổ chức Cán bộVĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes