Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học, là nền tảng, động lực của mọi hoạt động trong trường đại học. Khi thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học sẽ giúp nâng cao trình độ và chất lượng của giảng viên, nhà khoa học cũng như sinh viên Học viện.

Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học”
Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học”

Với định hướng nâng cao chất lượng khoa học công nghệ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự phát triển nông nghiệp, tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng công bố khoa học, đặc biệt là trên các tạp chí quốc tế, Đảng ủy Học viện đã ban hành 16 Nghị quyết chỉ đạo về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công tác đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Đảng ủy Học viện đặc biệt quan tâm đến xây dựng các mô hình khoa học và công nghệ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức và người học. Tính đến tháng 10/2019, Học viện đã có 03 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025/2005; 01 Bệnh viện Thú y và 01 Bệnh viện Cây trồng; 82 mô hình khoa học công nghệ gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo; thành lập 50 nhóm nghiên cứu mạnh; thành lập Trung tâm chuyên gia, là nơi quy tụ của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y, Nông học, Kinh tế, Công nghệ thực phẩm…

Đảng ủy chỉ đạo Học viện xây dựng các mô hình khoa học và công nghệ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
Đảng ủy chỉ đạo Học viện xây dựng các mô hình khoa học và công nghệ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Học viện đã tăng cường đấu thầu đề tài, dự án các cấp, ưu tiên các nghiên cứu cơ bản. Bên cạnh các nhiệm vụ cấp Bộ, cấp Quốc gia, Học viện còn triển khai nhiều dự án, đề tài, chuyển giao khoa học công nghệ cho các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước. Những công trình khoa học được Học viện chuyển giao thành công đã giúp địa phương, doanh nghiệp tiếp nhận, làm chủ công nghệ để giải quyết các vấn đề cơ bản trong trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất.

Đảng ủy chỉ đạo Học viện đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác khoa học công nghệ với doanh nghiệp, địa phương trên cả nước
Đảng ủy chỉ đạo Học viện đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác khoa học công nghệ với doanh nghiệp, địa phương trên cả nước

Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo việc đổi tên Tạp chí khoa học và phát triển thành Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, xuất bản Tạp chí số tiếng Việt và tiếng Anh. Các công trình đăng tải trên tạp chí của Học viện là những bài báo khoa học có chất lượng cao, được tính điểm công trình phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư. Trong giai đoạn 2015-2019, Học viện có 582 bài báo quốc tế trong đó 335 bài báo trong danh mục ISI/Scopus với trung bình 128,6 bài quốc tế/năm, 75 bài ISI/năm, tăng 178,3% so với giai đoạn 2012-2015.

Bên cạnh các nghiên cứu công bố quốc tế, Đảng ủy Học viện còn chỉ đạo đẩy mạnh việc đăng ký và chuyển giao các sản phẩm khoa học góp phần vào các chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chương trình sản phẩm quốc gia và sản phẩm OCOP, chương trình tăng trưởng xanh, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi như dịch đạo ôn hại lúa, bệnh khảm lá sắn, sâu keo mùa thu, dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm…

Đảng ủy Học viện chỉ đạo đẩy mạnh việc đăng ký và chuyển giao các sản phẩm khoa học phục vụ đời sống xã hội
Đảng ủy Học viện chỉ đạo đẩy mạnh việc đăng ký và chuyển giao các sản phẩm khoa học phục vụ đời sống xã hội

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã có 14 giống cây trồng, 11 tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y, 01 tiến bộ kỹ thuật vi sinh và 06 mẫu máy nông nghiệp được công nhận tiến bộ kỹ thuật cấp Bộ. Tổng số giống cây trồng và tiến bộ kỹ thuật cấp Bộ tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ 2012-2015.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Học viện, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của Học viện là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ đa ngành, hàng đầu của Việt Nam trong suốt thời gian qua.

 

Lan Hương – TT QHCC&HTSV