Ngày 18/02/2020, Khoa Quản lý Đất đai tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2023. Từ đó đến nay, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội. Tính đến hết ngày 11/3/2020, 14/44 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.
GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội
GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội
 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, GS.TS. Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, thành viên tổ công tác của Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đại hội các Chi bộ được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung và kế hoạch của Đảng ủy. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023; đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020; bầu ra cấp ủy chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2023.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội
Bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023 tại Đại hội Chi bộ
Bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023 tại Đại hội Chi bộ


Theo đánh giá của Ban Tổ chức Đảng ủy và các tổ công tác, Đại hội các Chi bộ diễn ra nghiêm túc, dân chủ, kỷ cương, thực hiện đúng các quy định trong Cương lĩnh và Điều lệ Đảng. Đặc biệt, các chi bộ đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tạo không khí sôi nổi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừngChi ủy chi bộ khóa mới


Theo lịch của Ban Tổ chức Đảng ủy, trước ngày 31/3/2020, 30 chi bộ còn lại sẽ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Phúc Việt – TT QHCC&HTSV