Tin hoạt động
Nhiều sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam háo hức lần đầu đi bầu cử
Sáng 23/5, hơn 3.200 cử tri là cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam háo hức đến bầu cử và hầu hết là cư tri lần đầu đi bỏ phiếu.
Khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 6 năm 2019
Nhằm đẩy mạnh chất lượng công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện, sáng ngày 19/6/2019, tại hội trường A – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 6 năm 2019.
Đảng ủy Học viện lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, có tầm vóc quốc tế mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 89 năm qua đã khẳng định vai trò, cô
5347

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ