ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 14 - TB/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v triệu tập quần chúng ưu tú tham dự lớp

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng Đảng đợt tháng 7/2020

 

Căn cứ Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng Đảng đợt tháng 7/2020 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Quyết định của Đảng ủy Khối về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, Khóa          năm 2020 tại Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc triệu tập 402 quần chúng ưu tú tham dự lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng Đảng đợt tháng 7/2020 (Danh sách kèm theo)

Thời gian khai giảng và học từ 11/7/2020 -  13/7/2020

Địa điểm học: Hội trường A, 207- Nguyễn Đăng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đảng ủy yêu cầu Đảng ủy viên, Chi ủy các Chi bộ quán triệt và thông báo cho Học viên theo danh sách triệu tập tham dự đầy đủ, đúng thành phần.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

 ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
*

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
QUẦN CHÚNG ƯU TÚ THAM GIA HỌC LỚP BỒI DƯỠNG LLCT DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG
Đợt tháng 7/2020
(kèm theo Thông báo số 14 TB/ĐU ngày 08/7/2020 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Thành tích công tác/ học tập

Thuộc chi bộ

 

1

Bùi Thị Thanh Xuân

03/5/1998

X. Thái Hồng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình

Sinh viên

ĐTBCHKI: 3.8
ĐRL: 95

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

1

Lê Quang Đại

30/12/1998

X. Tăng Tiến, H. Việt Yên, T. Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

2

Vũ Thị Mỹ Duyên

23/10/1998

X.Tân Ước - H. Thanh Oai- TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

3

Diêm Đăng Trường

22/9/1999

Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

4

Hoàng Minh Chính

2/2/1999

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

5

Nguyễn Thị Quỳnh Thơ

21/10/1999

Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

6

Lê Sĩ Anh Tú

4/4/1999

Hoàng Minh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

7

Vũ Thị Thùy Trang

18/7/1999

Xuân Du, Như Thanh, Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

8

Lê Khánh Pháp

17/5/1998

Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

9

Nguyễn Mai Anh

27/12/1998

xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

10

Trần Thị Thùy

30/5/1999

Cự Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

11

Nguyễn Thị Thu Bắc

30/12/2000

Xã Đông Thọ.TP Thái Bình,Tỉnh Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

12

Tạ Thị Ngọc

21/1/2000

Phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

13

Nguyễn Thị Hoa

10/10/2000

Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

14

Chu Thị Ngọc Hoa

29/12/2000

Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

15

Nguyễn Lan Nhi

05/06/2000

Xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

16

Nguyễn Thị Quỳnh

03/07/2000

P. Đồng Lạc, tp Chí Linh, Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

17

Nguyễn Thị Vân

10/12/2000

xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

18

Trần Thị Hồng Điệp

15/08/2000

Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

19

Nguyễn Thị Nhật Lệ

03/01/2000

An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

20

Vũ Thị Huyền Trang

27/10/2000

Hùng Thắng,Tiên Lãng,Hải Phòng

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

21

Trần Thị Vân

09/04/2000

Tiên Minh, Tiên Lãng,Hải Phòng

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

22

Cao Thị Thu Thuý

23/08/2000

xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

23

Ngô Nhật Quang

23/09/2000

Thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

24

Trần Huyền Trang

04/11/2000

Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, TP Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

25

Nguyễn Hữu Đức Thịnh

22/01/2000

Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

26

Hà Thị Lợi

20/08/2000

Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô,Tỉnh Ninh Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

27

Nông Yến Vy

17/11/2001

Xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

28

Nguyễn Thùy Dung

16/07/2001

Xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

29

Nông Yến Vy

17/11/2001

Xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

30

Nguyễn Thùy Dung

16/07/2001

Xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

31

Vũ Minh Hải

06/11/2001

X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

32

Ngô Thị Vân Anh

02/11/1995

P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

33

Đỗ Vũ Thùy Linh

25/11/2001

X. Vĩnh Phúc, H. Văn Giang, T. Hưng Yên

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

34

Nguyễn Hằng Ngân

25/01/2001

P. Dân Tân, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

35

Hà Văn Đạt

22/08/1998

X. Kim Trung, H. Hưng Hà, T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

36

Nguyễn Minh Quang

15/07/1999

X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

37

Nguyễn Xuân Sơn

04/04/1997

X. Trung Mầu, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

38

Hoàng Xuân Thắng

02/04/1998

X. Nguyệt Đức, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

39

Nguyễn Hoàng Anh

20/08/1997

X. Yên Thắng, H. Ý Yên, T. Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

40

Phạm Thu Hằng

22/09/1998

X. Tây Phong, H. Tiền Hải, T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

41

Đỗ Thị Phương Thảo

21/01/2000

X. Tứ Dân, H. Khoái Châu, T. Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

42

Bùi Thị Thu Trang

04/01/1997

X. Nga An, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

43

Nguyễn Thanh Tùng

26/04/2000

X. Trưng Trắc, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

44

Đoàn Duy Khanh

14/11/1999

X. Nghĩa Đạo, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

45

Nguyễn Thị Tâm Anh

08/04/1998

P. Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng, T. Cao Bằng

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

46

Nguyễn Xuân Hòa

23/10/1998

X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

47

Đới Thị Hương

03/10/1996

X. Nghĩa Thịnh, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

48

Trần Kiều Ly

12/04/2000

X. Nhữ Hán, H. Yên Sơn, T. Tuyên Quang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

49

Thào Thị Ninh

01/10/1999

Xã Nậm khắt-H.Mù Cang Chải-T.Yên Bái

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

50

Võ Phương Thảo

23/05/1999

Thị xã Cửa Lò-Tỉnh Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

51

Vũ Thị Bích Diệp

08/06/1999

xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

52

Phạm Thị Phương Thảo

22/08/1999

Xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

53

Nguyễn Thị Hà Trang

16/06/1999

Xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tính

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

54

Tống Vân Ly

21/06/2000

Xã Vạn An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

55

Đoàn Thị Thúy Quỳnh

11\11\2000

Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

56

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

01/12/2000

Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

57

Dương Thị Lan

25/05/1998

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

58

Nguyễn Thị Kim Anh

7/9/1999

Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

59

Nguyễn Thị Xuyến

29/03/1999

xã Tân Liễu,huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

60

Lâm Khánh Hòa

06/07/1998

Xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

61

Nguyễn Trà Giang

21/10/1998

X. Trung Thành, H. Phổ Yên, T. Thái Nguyên

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

62

Đỗ Thị Tươi

06/05/1999

X. An Khê, H. Quỳnh Phụ, T.Thái Bình

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

63

Nguyễn Anh Tú

09/09/1999

TT. Cái Rồng, H. Vân Đồn, T. Quảng Ninh.

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

64

Phạm Thị Hường

06/02/1997

X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

65

Đàm Tùng Dương

03/10/1999

X. Mường Sang, H. Mộc Châu, T. Sơn La

Sinh Viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

66

Bùi Tiến Anh

01/10/1999

X. Định Hòa, H. Yên Định, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

67

Tống Thị Linh Chi

11/09/1999

X. Thụy Chính, H. Thái Thụy, T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

68

Hoàng Xuân Hiệu

08/03/1999

X. Đông Thành, H. Bắc Quang, T. Hà Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

69

Lê Thị Huyên

20/09/1999

TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn, T. Hà Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

70

Vừi Văn Nam

23/06/1999

X. Sán Xả Hồ, H. Hoàng Su Phì, T. Hà Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

71

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

03/03/1999

X. Kỳ Hà, Thị X. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

72

Nguyễn Tùng Dương

05/11/2000

X. Tam Quan, H. Tam Đảo, T. Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

73

Hoàng Bảo Chung

30/10/2000

X. Yên Bình, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

74

Trịnh Anh Duy

15/07/2000

P. Mỹ , Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

75

Nguyễn Thị Phương Linh

07/07/1999

X. Nam Húy, H. Nam Trực, T. Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

76

Nguyễn Thị Hồng Nhung

02/05/2000

X. Nguyên Khê, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

77

Lê Thị Trang

17/05/2000

X. Tuy Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

78

Nguyễn Anh Vũ

18/10/2000

P. Quang Trung, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

79

Vàng Thị Nghiệp

30/05/2000

X. Dìn Chin, H. Mường Khương, T. Lào Cai

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

80

Lê Thành Đạt

28/11/2000

X. Nông Trường, H. Mộc Châu, T. Sơn La

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

81

Lê Thị Quyên

30/08/2000

X. Thanh Sơn, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

82

Nguyễn Thu Thảo

13/04/2000

X. Gia Đông, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

83

Nguyễn Thị Thương

18/08/2000

X. Thọ Tân, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

84

Lê Thị Mai Ly

20/10/1999

X. Thạnh Châu, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

85

Nguyễn Đức Duy

04/10/1999

TT. Sa Pa, H. Sa Pa, T. Lào Cai

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

86

Khương Thị Hồng Hiệp

10/07/1999

T. Yên Cát, H. Như Xuân, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

87

Trần Trung Hiếu

09/04/2000

X. Liên Ninh, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

88

Trương Hồng Phúc

09/09/1999

X. Thiệu Hòa, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

89

Nguyễn Thành Đạt

08/10/2000

TT. Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

90

Nguyễn Thị Thùy Dung

28/11/2000

X. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

91

Nguyễn Thị Thanh Loan

31/08/2000

X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

92

Nguyễn Văn Thành

25/01/2000

X. Nga Yên, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

93

Dương Thị Hà Trang

18/08/2000

P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang, T. Khánh Hòa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

94

Phạm Thị Duyên

21/06/2000

X. Dũng Liệt, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

95

Nguyễn Minh Hiếu

06/06/2000

P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

96

Đoàn Thị Trà Giang

13/03/2000

X. Đông Á, H. Đông Hưng, T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

97

Hoàng Thị Quỳnh Trang

11/02/1998

X. Minh Sơn, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

98

Đinh Thị Thu Hằng

04/05/1999

X. Liên Hòa, H. Lạc Thủy, T. Hòa Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

99

Đỗ Đình Hưởng

17/12/2000

X. Chiềng On, H. Yên Châu, T. Sơn La

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

100

Khoàng Hương Quỳnh

18/10/2000

X. Chà Nưa, H. Nậm Pồ, T. Điện Biên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

101

La Thị Hiệp

13/09/2000

X. Yên Thuận, H. Hàm Yên, T. Tuyên Quang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

102

Thào Thị Dúa

16/06/2000

X. Tả Củ Tỷ, H. Bắc Hà, T. Lào Cai

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

103

Đàm Hải Yến

31/10/2000

X. Hương Mạc, H. Từ Sơn, T. Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

104

Lừ Thị Thu

28/09/2000

X. Viêng Lán, H. Yên Châu, T. Sơn La

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

105

Nguyễn Khánh Huyền

30/09/2000

P. Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

106

Vũ Xuân Sơn

20/04/1999

X. Hoàng Diệu, H. Gia Lộc, T. Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

107

Nguyễn Phương Linh

29/10/1999

P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

108

Nguyễn Minh Hằng

01/05/1999

X. Cổ Bi, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

109

Nguyễn Hồng Quân

09/08/1999

X. Tiên Sơn, T.x Duy Tiên, T. Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

110

Nguyễn Ánh Thương

16/12/1999

X. Tảo Dương Văn, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

111

Lê Mỹ Linh

19/08/1999

P. Phạm Thái, TX. Kinh Môn, T. Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

112

Nguyễn Thị Nhung

05/04/1999

X. Trung Môn, H. Yên Sơn, T. Tuyên Quang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

113

Nguyễn Như Quỳnh

04/05/2000

X. Y Can, H. Trấn Yên, T. Yên Bái

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

114

Tôn Thị Minh Khánh

12/06/2000

P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, T. Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

115

Dương Thị Thu Hà

08/09/2000

X. Lạc Đạo, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

116

Ngô Thị Dung

10/12/2000

X. Yên Bình, H. Ý Yên, T. Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

117

Phạm Công Đạt

11/07/2000

X. Thịnh Long, H. Hải Hậu, T. Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

118

Trần Thị Hạnh

01/10/1990

X. Thanh Nghị, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

119

Nguyễn Thị Thịnh

24/08/1999

X. Cẩm Lộc, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

120

Bùi Thị Huyền

17/01/1999

X. An Ninh, H.Tiền Hải, T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

121

Lê Ngọc Diệp

09/03/1999

P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

122

Hoàng Thị Huân

13/01/1997

X. Nghĩa Lợi, TX. Nghĩa Lộ, T. Yên Bái

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

123

Đoàn Thị Hà Giang

15/05/1998

P. Yên Hải, TX. Quảng Yên, T. Quảng Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Môi trường

 

124

Vũ Quốc Toản

28/02/2000

Tổ 19b khu 3 phường Hà Khánh TP Hạ Long, Quảng Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

125

Vũ Hoàng Long

27/11/2000

Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

126

Phạm Đức Khoa

8/7/2000

Bệnh viện huyện Quỳnh Phụ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

127

Nguyễn Minh Ngọc

1/1/2000

tổ 17 phường Minh Xuân TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

128

Nguyễn Thị Ánh

27/09/1999

xã Quảng Minh - tp Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

129

Tạ Ngọc Long

7/31/2000

xã Nghĩa Đồng - huyện Tân Kì - tỉnh Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

130

Vũ Thị Giang

01/05/1999

Huyện Dak Mill- Tỉnh Dăk Lăk

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

131

Lê Đức Hiền

30/04/1999

Quảng Trung - Quảng Xương - Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

132

Lù Thị Mai

9/11/2000

xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

133

Đỗ Thị Anh

15/1/2000

xã Hải Lý,huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

134

Thiệu Thị Thu Hương

20/11/1999

Xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

135

Phùng Xé Pa

05/10/1999

xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

136

Tống Thị Tâm

18/02/1998

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn- thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

137

Phạm Thị Oanh

01/9/1998

xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

138

Lê Quang Được

10/11/1998

Xã Phong An - Huyện Phong Điền - TT Huế

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

139

Lăng Thị Minh Phương

09/02/1997

Phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

140

Đỗ Thị Ngọc Ánh

21/10/1998

Xã Tân Châu huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

141

Trần Hoàng Minh Đức

21/08/1999

xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

142

Nguyễn Long Tuyên

17/01/1999

xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

143

Nguyễn Mai Ngọc

1/3/1999

Xã Song Kim Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Nông học

 

144

Tạ Thị Duyên

05/12/1998

X.Viên An, H.Ứng Hòa, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

145

Nguyễn Thị Thùy Linh

09/07/1998

X.Quỳnh Hưng, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

146

Đỗ Thị Huyền

06/05/1998

X.Hùng Cường, TP.Hưng Yên, T.Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

147

Đặng Thị Thùy Linh

21/06/1998

P.Hưng Phúc, TP.Vinh, T. Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

148

Đỗ Văn Thám

09/09/1998

X. Hùng Việt, H.Cẩm Khê, T.Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

149

Tống Văn Quí

04/12/1998

X.Yên Lâm, H.Yên Mô, T.Ninh Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

150

Nguyễn Tiến An

28/12/1998

X.Thạch Sơn, H.Thạch Hà, T.Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

151

Hà Mậu Văn

25/11/1998

X.Thượng Đình, H. Phú Bình, T.Thái Nguyên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

152

Đinh Xuân Thủy

22/09/1998

Thị trấn Nam Đàn, H. Nam Đàn, T.Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

153

Cao Thị Oanh

22/06/1998

X.Ngọc Sơn, H.Thanh Chương, T.Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

154

Nguyễn Thị Thu Thảo

18/01/1997

X.Tân Lập, H.Thanh Sơn,T.Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

155

Nguyễn Thanh Hằng

26/03/1997

X.Thạch Lạc, H.Thạch Hà, T.Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

156

Trần Thị Ngân

01/10/1998

X.Trực Thuận, H.Trực Ninh, T.Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

157

Đỗ Thị Hậu

22/10/1998

X.Đình dù, H.Văn Lâm, T.Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

158

Nguyễn Thị Nụ

02/08/1998

Thị trấn Vương, H.Tiên Lữ, T.Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

159

Phạm Văn Hưng

26/06/1998

X.Phương Khoan, H.Sông Lô, T.Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

160

Lê Thị Thanh Huyền

17/01/1998

X.Sơn Thành, H.Yên Thành,T.Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

161

Phan Thị Hằng

15/10/1998

X.Hiến Sơn, H.Đô Lương, T.Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

162

Đặng Văn Đạt

07/11/1998

X.Thọ Văn, H.Tam Nông, T.Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

163

Trần Thị Trang

02/01/1998

X.Hiến Sơn, H.Đô Lương, T.Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

164

Phan Thị Thanh Hương

07/10/1998

X.Trần Hưng Đạo, H.Lý Nhân, T.Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

165

Vũ Thị Phương

06/09/1998

X.Vạn Thắng, H Nông Cống, T.Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

166

Bùi Thị Trang

27/01/1998

X. Thăng Long, H.Nông Cống,T.Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

167

Đậu Thị Trang

30/06/1998

X.Quỳnh Xuân, H.Hoàng Mai, T.Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

168

Nguyễn Thị Phương

09/08/1999

Hà Trung - Thanh Hoá

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

169

Hà Thị Thanh Tâm

9/7/1999

X.Phú Thịnh, H.Yên Bình, T.Yên Bái

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

170

Hoàng Hồng Nhung

18/11/1999

X.Vĩnh Phong, H.Vĩnh Bảo, T.Hải Phòng

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

171

Nguyễn Bá Dương

24/03/2000

Tp. Bắc Giang, T. Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

172

Trần Minh Nhất

22/09/1999

X.Nghĩa Hùng, H.Nghĩa Hưng, T.Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

173

Đoàn Thành Hiểu

22/09/1999

X.Nam Hải, H.Tiền Hải, T.Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

174

Thân Thị Thu Thuỷ

11/02/1999

X.Eao, H. Eakar, T. Đăk Lăk

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

175

Nguyễn Anh Tuấn

01/06/1999

X.Sơn Hàm, H.Hương Sơn, T.Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

176

Mạc Thu Dương

01/10/1999

P.Quang Trung, TP Hải Dương, T.Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

177

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

17/11/1997

X.Kỳ Khang,H. Kỳ Anh,T. Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

178

Trần Thu Nga

17/12/1998

Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, T.Lào Cai

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

179

Nguyễn Thùy Linh

13/03/1998

X.Thiệu Công, H.Thiệu Hóa, T.Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

180

Vũ Phúc Thanh Sang

03/10/1996

Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

181

Đoàn Thị Lan

07/02/1998

Xích Thổ - Nho Quan - Ninh Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

182

Ngyễn Thị Nguyệt

26/06/1998

Nguyễn Huệ - Đông Triều - Quảng Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

183

Phùng Thu Trang

27/04/2000

Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

184

Nguyễn Văn Trường

15/07/1997

X.Phú Nhuận, H.Như Thanh, T.Thanh Hoá

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

185

Nguyễn Văn Khuê

03/09/1998

X. Bình Dương,H.Gia Bình,T.Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

186

Khuất Thị Phượng

05/02/1997

X.Phúc Hòa - H.Phúc Thọ - TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

187

Ngô Minh Tiến Dũng

02/01/1998

X.Cư Ê Bur, TP Buôn Mê Thuột, T.Đăk Lăk

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

188

Nguyễn Thị Bích Ngọc

02/03/1998

X.Sơn Trà, H.Hương Sơn, T.Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

189

Nguyễn Thị Thanh Hằng

19/12/1998

X.Đa Lộc, H.Ân Thi, T.Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

190

Phạm Thùy Linh

30/07/1999

P.Thiệu Khánh, TP.Thanh Hóa, T.Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

191

Nguyễn Ngọc Linh

07/07/1999

P.Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

192

Nguyễn Thu Hiền

17/10/1999

X.Yên Phong, H.Ý Yên, T.Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

193

Vũ Hữu Quyền

18/05/1999

X.Thọ, H.Triệu Sơn, T.Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

194

Đoàn Khánh Huyền

09/07/1999

X.Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

195

Nguyễn Thanh Huyền

26/09/1999

X.Đại Yên, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

196

Hà Minh Tuấn

20/05/1999

X.Cuối Hạ, H.Kim Bôi, T.Hòa Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

197

Phạm Xuân Đoàn

17/19/1999

X.Minh Lãng, H.Vũ Thư, T.Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

198

Nguyễn Xuân Quỳnh

01/02/1998

P.Cam Giá, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

199

Đinh Ngọc Vân

10/04/1999

P.Sông Cầu, TP.Bắc Kạn, T.Bắc Kạn

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

200

Lê Thị Bích Ngọc

18/06/1999

X.Tự Nhiên, H.Thường Tín, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

201

Đỗ Thị Minh Phương

11/12/1999

P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

202

Chu Văn Hùng

20/07/1999

X.Vật Lại, H. Ba Vì, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

203

Phùng Xuân Kiên

05/03/1999

X.Phú Sơn, H. Ba Vì, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

204

Vũ Duy Hiếu

23/04/1999

X. Tự Lập, H.Mê Linh, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

205

Ngô Văn Thịnh

12/06/1999

X.Hợp Thanh, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

206

Lê thị Thanh Hiền

03/12/1999

X. Nguyễn Trãi, H.Thường Tín, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

207

Phạm Duy Vĩ

02/04/1999

X.Thụy Hưng , H.Thái thụy, T.Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

208

Đinh Văn Nam

13/03/1998

X.Giao Châu, H. Giao Thủy, T.Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

209

Vũ Minh Nghiệp

23/06/1998

X. Đông Quang,H. Đông Hưng, T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

210

Trần Duy Đức

06/01/1998

X.Hợp Hòa, H.Tam Dương, T.Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Khoa Thú y

 

211

Đào Thị Ngọc Dung

15/11/1999

X.EaÔ-H. Eakar-T. Đắk Lắk

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

212

Đặng Trúc Phương

29/06/1999

X. Đặng Xá- H. Gia Lâm- Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

213

Đặng Thị Mai Uyên

15/03/1999

X. Diễn Nguyên- H. Diễn Châu-T. Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

214

Vũ Thị Mai

15/05/1999

X. Thụy Phong-H. Thái Thụy-T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

215

Nguyễn Thúy Hiền

07/04/1999

X. Cẩm Đình-H.Phúc Thọ-T.Hà Tây

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

216

Nguyễn Thị Thu Hường

23/02/2000

X. An Đổ- H. Bình Lục- T. Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

217

Nguyễn Phương Linh

25/12/2000

H. Vị Xuyên- T. Hà Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

218

Nguyễn Thu Hương

13/07/2000

X.Liêm Phong- H.Thanh Liêm-T. Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

219

Nguyễn Hải Yến

15/12/2000

X. Thanh Yên- H.Điện Biên- T. Lai Châu

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

220

Hà Thị Thương

05/09/2000

X. Mai Hạ- H. Mai Châu- T. Hòa Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

221

Vũ Thị Lê Dung

09/11/2001

TT. Thanh Hà- H. Kim Bôi- T Hòa Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

222

Nguyễn An Khánh

09/12/1999

P. Sài Đồng- Q. Long Biên- Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

223

Trần Thị Phương Thanh

28/01/1999

TT. Nông Trường- H.Mộc Châu- T.Sơn La

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

224

Vũ Xuân Chí

01/01/2000

X.Cẩm Hoàng - H.Cẩm Giàng - T.Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

225

Nguyễn Viết Long

01/05/2000

X.Sài Sơn - H.Quốc Oai - Tp.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

226

Lò Thị Lương

17/01/2000

X.Huổi Một - H.Sông Mã - T. Sơn La

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

227

Ngô Thị Hằng

04/09/2000

X.Hương Mạc - Tx.Từ Sơn - T.Bắc Ninh

Sinh Viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

228

Lê Thị Huế

10/05/1999

X. Thọ Tân, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

229

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

05/09/1999

X. Đông Kết, H. Khoái Châu, T. Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

230

Lê Thị Ninh

21/03/1999

TT. Hùng Sơn, H. Đại Từ, T. Thái Nguyên

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

231

Diêm Thị Trang

10/03/1999

X. Hưng Mai, H. Việt Yên, T. Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

232

Nguyễn Thị Thùy Linh

28/04/1999

X. Sông Lô, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

233

Phạm Thị Hậu

02/01/1999

X. Tòng Bạt, H. Ba Vì, TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

234

Nguyễn Sỹ Chinh

17/03/1999

Liên Khê -Thủy Nguyên - Hải Phòng

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

235

Nguyễn Ngọc Lan

25/08/2001

X. Thiệu Chính- H.Thiệu Hóa-T.Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

236

Nguyễn Thị Hương Mỹ

26/07/1998

X.Đại Hóa-H.Tân Yên-T.Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

237

Nguyễn Thị Hồng Hoa

10/04/1998

X.Thanh Quang-H.Nam Sách-T.Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

238

Nguyễn Minh Công

07/12/1998

X.Hoàng Chung-H.Lập Thạch-T.Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

239

Nguyễn Thị Thùy Linh

08/05/1997

X.Cẩm Lạc -H.Cẩm Xuyên-T.Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

240

Nguyễn Thị Yên

19/01/1998

X.An Hòa-H Quỳnh Lưu-T Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

241

Lê Thị kiều Trang

09/07/1998

P.Yên Hải-TX.Quảng Yên-T Quảng Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

242

Tạ Minh Thuận

07/12/1998

X.Liên Châu- H.Thanh Oai . TP Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

243

Hoàng Đạt Tú

03/09/1998

X.Vĩnh Hùng - H. Vĩnh Lộc - T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

244

Hồ Thị Lan Hương

04/08/1999

X.Xuân Quỳnh - H. Quỳnh Lưu - T. Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

245

Trịnh Thị Mỹ Duyên

29/08/1998

X.Yên Nhân- H.Ý Yên-T.Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

246

Nguyễn Thị Nga

05/01/1999

X.Hợp Lý-H.Lý Nhân-T.Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

247

Nguyễn Thu Uyên

08/05/1998

X.Lam Sơn- H.Lê Chân- TP.Hải Phòng

Sinh Viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

248

Nguyễn Minh Hiếu

06/07/1998

X. Xuân Giang - H. Sóc Sơn - TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

249

Trương Ngọc Vĩ

22/12/1998

X.Tràng Các - H. Văn Quan - T. Lạng Sơn

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

250

Phạm Thị Thu Hà

06/05/1998

X. Nam Trung - H. Tiền Hải - T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

251

Ngô Thị Linh Giang

18/09/1998

X. Thụy Lương- H. Thái Thụy - T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

252

Đinh Đức Luyện

28/08/1998

P. Trung Sơn - P. Bích Đào - TP. Ninh Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

253

Nguyễn Thị Thu Hà

14/05/1998

P. Trung Lương - TX. Hồng Lĩnh - T.Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

254

Nguyễn Thị Huyền Thoa

16/05/1998

X. Đạo Đức - H. Vị Xuyên - T Hà Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

255

Lê Thùy Linh

10/02/1998

X. Chàng Sơn - H. Thạch Thất - TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

256

Nguyễn Kiều Linh

03/03/1998

X.Cổ Bi - H. Gia Lâm - TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

257

Hà Như Nguyệt

28/12/1998

X. Mường Lý - H. Mường Lát - T. Thanh Hoá

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

258

Trần Thị Hậu

07/02/1998

X. Bột Xuyên - H. Mỹ Đức - TP. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

259

Đặng Thị Kim Lệ Thủy

22/12/1998

X. Đa Tốn - H Gia Lâm - TP Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

260

Hoàng Anh Quốc

28/12/1998

X. Xuân Giang - H. Quang Bình - T Hà Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

261

Phan Thị Linh

22/01/1998

X. Vĩnh Thành - H. Yên Thành - T. Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

262

Nguyễn Minh Thúy

04/10/1998

X. Đạo Đức - H.Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

263

Đinh Thị Nhật Minh

19/05/2000

X. Bắc Phong - H. Phù Yên - T.Sơn La

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

264

Ôn Thị Thủy

16/07/2000

X. Sơn Nam - H. Sơn Dương - T. Tuyên Quang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

265

Mai Thị Quỳnh Vi

03/09/2000

X. Yến Sơn - Hà Trung - T. Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

266

Nguyễn Thành Đạt

06/12/2000

X. Minh Đức - H. Ứng Hòa - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

267

Hoàng MinhNgọc

16/12/2001

X. Yên Thành - H. Ý Yên - T. Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

268

Lê Văn Đạt

06/12/2000

X. Hoằng Thịnh - H Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

269

Bùi Thị Minh Nguyệt

06/10/1998

X. Đồng Thịnh - H. Yên Lập - T. Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

270

Nguyễn Thị Thu Hà

05/05/1998

X. Tân Phong - H. Ninh Giang - T. Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

271

Bùi Quang Khánh

21/08/1999

X. Kim Giang - H. Cẩm Giàng - T. Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

272

Lại Thị Thanh Xuyến

20/07/1999

X. Tân Sơn - H. Kim Bảng - T. Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

273

Lù ThịThi

12/01/1999

X. Nậm Khuổi - H. Sìn Hồ - T. Lai Châu

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

274

Lục ThịLiễu

30/09/1999

X. Quý Quân - H. Hà Quảng - T. Cao Bằng

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

275

Vương Thị Tâm

08/02/1999

X. Bạch Ngọc - H. Vị Xuyên - T. Hà Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

276

Nguyễn Thị Hồng Nhung

03/10/1999

X. Hương Xạ - H. Hòa Phú - T. Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

277

Nguyễn Văn Tấn

26/02/1999

X. Lạc Vệ - H. Tiên Du - T. Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

278

Phan Văn Tuấn

18/01/1999

X. Vũ Chính - TP. Thái Bình - T. Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

279

Trần Thị Lan

27/08/1999

X. Lâm Xuyên - H. Sơn Dương - T. Tuyên Quang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

280

Tạ Thị Phương

08/10/1999

X. Tân Phương - H. Ứng Hòa - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

281

Trần Huyền Trang

21/10/1999

X. Định Quả - H. Thanh Sơn - T. Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

282

Nguyễn Ánh Ly

25/09/1999

X. Trung Hòa - H. Chiêm Hóa - T. Tuyên Quang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

283

Mai Thị Duy

06/03/1998

X. Tiên Kiều - H. Bắc Quang - T. Hà Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

284

Phạm Thị Liên

10/01/1999

Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

285

Dương Thu Nhàn

09/09/1999

Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

286

Đỗ Nam Thành

20/7/2000

Quang Minh- Hiệp Hòa- Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

287

Đỗ Huy Đạt

25/5/2000

Mỹ Độ - Bắc Giang - Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

288

Vũ Thu Hà

12/8/2000

Vũ Hội -Vũ Thư - Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

289

Phạm Thị Thảo

14/11/2001

Duy Nhất - Vũ Thư - Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

290

Hà Thị Hải

2/7/1999

Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

291

Trần Thị Hải Yến

20/4/2000

Phong Bình - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

292

Lê Thị Vân Anh

3/12/2001

Xuân Phú - EaKar - Đắc Lắc

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

293

Cao Thị Thanh Vân

8/1/2001

Hoa Lư - Đông Hưng - Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

294

Hoàng Minh Thiết

25/1/2001

Liên Hòa- Quảng Yên - Quảng Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

295

Ngô Thùy Linh

20/7/1999

Thái Thụy - Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

296

Trần Thị Thanh Hà

17/9/2001

Nam Cường- Nam Đàm - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

297

Nguyễn Thị Vân

10/2/2001

Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

298

Phạm Thị Trinh

22/3/2001

Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

299

Đào Hùng Chiêm

19/11/2001

Tiền Châu - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

300

Trần Thị Quy

7/4/2001

Nghĩa Trung - Nghĩa Đàn - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

301

Lê HuyềnTrang

21/3/2001

Quang Thọ - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

302

Trương Thị Thu Hiền

16/4/2001

Diễn Trường - Diễn Châu - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

303

Bạch Thu Huyền

4/9/2001

Diễn Trường - Diễn Châu - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

304

Đặng Hải Long

31/3/2001

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

305

Hà Thị Hồng Thắm

5/4/2001

Long Cốc - Tân Sơn - Phú Thọ

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

306

Phạm Thị Hằng

11/2/2001

Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

307

Nguyễn Thị Quyên

26/12/2000

Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

308

Nguyễn Thị Lương

22/12/2000

Ngũ Kiên - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

309

Nguyễn Thị Phương Thanh

6/10/2000

Vệ Linh - Phù Linh - Sóc Sơn - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

310

Đào Quang Thắng

20/4/2000

Kim Trung - Hưng Hà - Thái Bình

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

311

Nguyễn Thị Nhài

26/10/2000

Hưng Long - Ninh Giang - Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

312

Bùi Thúy Hà

15/12/2000

Lai Vu - Kim Thành - Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

313

Hà Thị Tuyết Mai

6/12/1999

Đoan Bái - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

314

Trần Thị Trà My

3/3/2001

Thọ Xuân -Đan Phượng - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

315

Nguyễn Thị Việt Hoa

16/4/2001

Kim Thỉnh - Kim Song Trường - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

316

Nguyễn Thị Huyền Trang

21/8/2000

Bình Tiến A - Thanh Bình Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

317

Lê Thị Vân Tân

3/1/2001

Phúc Tân - Kim Song Trường - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

318

Bùi Vân Anh

16/11/2010

Dương Quang - Mỹ Hào - Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

319

Nguyễn Thị Hà

11/3/2001

Nghi Công Bắc - Nghi Lộc - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

320

Trần Thị Ngọc Lan

23/4/2000

xã Nguyệt Đức - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

321

Đặng Lan Phương

29/6/2000

xã Phú Thị - huyện Gia Lâm - tp.Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

322

Đào Thị Quỳnh Trang

02/09/2000

Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

323

Hoàng Minh Khang

11/03/2000

Tri Thủy - Phú Xuyên - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

324

Trần Thị Vân

11/08/2000

Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

325

Nguyễn Thị Yến

03/12/1999

Hưng Yên Bắc - Hưng Nguyên - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

326

Phạm Thị Thơm

20/07/2001

Bình Tiến A - Thanh Bình Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

327

Chu Thị Hảo

16/02/2001

Tân Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

328

Trần Thị Len

11/11/2001

Yên Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

329

Ngô Thị Đào

11/02/2001

Hiên Vân - Tiên Du - Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

330

Vi Thị Ánh

03/11/2001

Tân Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

331

Trần Thị Phương Thúy

17/09/2001

Nghĩa Xuân - Quỳ Hợp - Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

332

Lê Duy Anh

27/02/2001

Đông Vệ - Thanh Hóa - Thanh Hóa

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

333

Nguyễn Thị Bình

25/02/2001

Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

334

Đỗ Đức Đang

22/12/1998

Phú Lâm- Tiên Du- Bắc Ninh

sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

335

Trần Thị Thanh Huyền

04/09/1999

Cẩm Đông- Cẩm Giàng- Hải Dương

sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

336

Nguyễn Thị Kim Ngân

17/03/1999

Đào Mỹ- Lạng Giang- Bắc Giang

sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

337

Cao Thị Thảo

22/01/1999

Đình Dù- Văn Lâm- Hưng Yên

sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

338

Hoàng Thái Bảo

19/12/1998

X.Hùng Tiến - H.Nam Đàn - T.Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

339

Bùi Thị Hiền

05/01/1999

X.An Dương - H.Tân Yên - T.Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

340

Nguyễn Sơn Lâm

30/04/1999

Viện Bảo vệ Bà mẹ - Trẻ sơ sinh Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

341

Hà Thị Khánh Huyền

05/07/1999

Thị trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

342

Đinh Thị Anh Thư

08/01/1999

Thanh Sơn, Kim Bảng , Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

343

Nguyễn Thanh Chương

21/10/1999

Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

344

Nguyễn Thị Thái Bảo

07/01/2000

Liêm Công Tây, Hiền Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

345

Nguyễn Thị Lương

22/12/2000

Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

346

Bùi Thị Thu Thủy

18/07/1999

Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

347

Tô Thị Ngọc Anh

14/02/1999

Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

348

Phạm Xuân Trường

21/09/1999

Pom Lót, Điện Biên, Điện Biên

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

349

Vũ Thị Hòa

08/12/1999

Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hoá

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

350

Dương Thị Ngọc Hiền

06/04/1999

Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

351

Ngọ Văn Quang

07/12/1999

Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

352

Lê Thị Cẩm Thơm

03/07/1998

Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

353

Nguyễn Thị Lệ Thúy

02/11/1999

Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

354

Trần Văn Phong

01/06/1998

Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

355

La Văn Trường

10/10/1999

Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

356

Kim Minh Anh

25/01/2000

Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

357

Lê Doãn Phi Đen

06/03/2000

Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

358

Nguyễn Bách Tiến

10/09/2000

Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

359

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

03/03/2000

Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

360

Bùi Thị Hoa

28/07/1999

Giao Long, Giao Thủy, Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

361

Trương Công Sơn

04/01/2000

Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

362

Nguyễn Hoài Dương

28/09/2001

Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, tp. Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

363

Nguyễn Thị Thúy Hồng

04/05/2001

Đại Cường, Ứng Hòa, Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

364

Trần Thị Diễm Quỳnh

10/09/2001

Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

365

Hồ Thị Hải Yến

15/06/2001

Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

366

Vũ Thị Kim Ngân

13/04/1999

X.Vân Phúc - H. Phúc Thọ - Hà Nội

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

367

Nguyễn Văn Nam

04/02/2000

X. Bãi Sậy - H. Ân Thi - T. Hưng Yên

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

368

Nguyễn Hoàng Anh

04/7/1998

X. Viên Sơn, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội

Sinh viên

ĐTBCHKI: 3.5,
ĐRL: 90

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

369

Lê Vân Anh

16/4/1999

TT. Phú Xuyên, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội

Sinh viên

ĐTBCKH1: 2.55,
ĐRL: 84

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

370

Lê Thị Thùy Dung

19/6/1999

X. Yên Sơn, H. Thanh Sơn, T. Phú Thọ

Sinh viên

ĐTBCHKI: 2.81,
ĐRL: 95

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

371

Đặng Thị Hằng

24/5/1999

X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội

Sinh viên

ĐTBCHKI: 4.00,
ĐRL: 90

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

372

Đỗ Thị Thu Hiền

24/3/1999

P. Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh

Sinh viên

ĐTBCHKI: 3.38,
ĐRL: 80

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

373

Nguyễn Thu Hương

06/3/1999

X. An Thái, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình

Sinh viên

ĐTBCHKI: 2.57,
ĐRL:78

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

374

Trần Hiếu Nghĩa

14/8/1998

P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Sinh viên

ĐTBCHKI: 3.00,
ĐRL: 94

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

375

Nguyễn Trọng Tấn

19/02/2000

X. Phù Khê, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh

Sinh viên

ĐTBCHKI: 3,28,
ĐRL: 86

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

376

Trịnh Thị Thúy

19/4/1999

X. Định Hưng, H. Yên Định, T. Thanh Hóa

Sinh viên

ĐTBCHKI: 2.88,
ĐRL: 89

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

377

Nguyễn Thị Trang

27/7/1998

P. Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà Tĩnh

Sinh viên

ĐTBCHKI: 3.38,
ĐRL: 74

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

378

Lê Thị Phương Trâm

31/01/1999

P. Bách Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên

Sinh viên

ĐTBCHKI: 2.66,
ĐRL: 80

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

379

Nguyễn Văn Tuấn

17/9/2000

X. Yên Mỹ, H. Nông Cống, T. Thanh Hoá

Sinh viên

ĐTBHKI: 2.5,
ĐRL: 74

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

380

Bùi Thị Thanh Phương

10/9/1998

TT. Tuần Giáo, H. Tuần Giáo, T. Lai Châu

Sinh viên

ĐTBHKI: 2.53,
ĐRL: 88

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

381

Nguyễn Khắc Việt Ba

04/06/1987

TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Giảng viên

 

Khoa Quản lý đất đai

 

382

Nguyễn Quang Huy

24/02/1993

TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Giảng viên

 

Khoa Quản lý đất đai

 

383

Hoàng Văn Phong

11/10/1993

TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Chuyên viên

 

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

 

384

Nguyễn Trung Đức

15/10/0194

X. Văn Đức, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Chuyên viên

 

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

 

385

Phan Vũ Quỳnh My

26/02/1992

TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Chuyên viên

 

Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

 

386

Hoàng Thị Thu Hà

09/08/1988

X. Tam Thanh, H. Thanh Sơn, T. Phú Thọ

Chuyên viên

 

Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

 

387

Nguyễn Thị Ngọc Anh

15/02/1992

X. Trường Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang

Thư viện viên

 

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của

 

388

Hoàng Thị Hậu

10/01/1983

X. Hoàng Thanh, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang

Thư viện viên

 

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của

 

389

Vương Thị Lan

08/05/1998

X.Liên Hồng - H. Gia Lộc - T. Hải Dương

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

390

Lê Thị Ngọc Thúy

29/03/1987

TT.Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Kỹ thuật viên

 

Khoa Công nghệ thực phẩm

 

391

Nguyễn Thị Châu

10/11/1978

X. An Dục, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình

Kỹ sư

 

Khoa Cơ - điện

 

392

Nguyễn Thị Nhiên

02/03/1989

X. Thái Dương, H. Bình Giang, T. Hải Dương

Giảng viên

 

Khoa Thú y

 

393

Nguyễn Văn Thắng

22/03/1994

X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội

Nghiên cứu viên

 

Khoa Thú y

 

394

Nguyễn Thị Thu Hằng

07/08/1992

X. Phú Kim, H. Thạch Thất, TP.Hà Nội

Nghiên cứu viên

 

Khoa Thú y

 

395

Nguyễn Thị Hồng Chiên

24/04/1983

X. Nghi Xuân, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An

Giảng viên

 

Khoa Thú y

 

396

Dương Thị Nhung

01/12/1992

X. Đại Lâm, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang

Chuyên viên

 

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

 

397

Giang Thị Huệ

01/6/1983

X. Đại Đồng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc

Kỹ thuật viên

 

Khoa Công nghệ thông tin

 

398

Nguyễn Thị Lan

15/03/1986

X. Đình Dù, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên

Giảng viên

 

Khoa Công nghệ thông tin

 

399

Trần Thị Nhung

25/01/1985

X. Xuân Tiến, H. Xuân Trường, T. Nam Định

Giảng viên

 

Khoa Công nghệ thực phẩm

 

400

Trần Hương Giang

12/10/1991

TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Giảng viên

 

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

401

Nguyễn Hà Trang

19/11/1998

xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Sinh viên

 

Sinh viên Trực thuộc

 

402

Phạm Quốc Đạt

03/08/1988

X. Đình Dù, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên

Giảng viên

 

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao

 

 

* Trong danh sách có tổng số 402 quần chúng ưu tú tham gia lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.