Nhằm đẩy mạnh chất lượng công tác đào tạo và nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, viên chức, sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới chiều ngày 08/7/2020 tại Hội trường C và lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng sáng ngày 11/7/2020 tại Hội trường A.

Khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới
Khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới
Khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng sáng ngày 11/7/2020 tại Hội trường A
Khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng sáng ngày 11/7/2020 tại Hội trường A
 

Tham dự các buổi lễ có TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Phạm Bảo Dương – Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Thầy Vũ Dũng – Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Tất Thắng – Đảng ủy viên, Trưởng ban CTCT&CTSV cùng 53 đồng chí Đảng viên dự bị và hơn 400 cán bộ, viên chức, sinh viên là quần chúng ưu tú được cử tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thời gian qua, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn xác định việc kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển Đảng. Vì vậy, công tác phát triển, bồi dưỡng đảng viên mới trong đội ngũ cán bộ, viên chức và sinh viên luôn được Học viện Nông nghiệp Việt Nam quan tâm. 

TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu Khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng
TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học việnphát biểu Khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng sáng ngày 11/7/2020, TS. Vũ Ngọc Huyên đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Tham gia hàng ngũ của Đảng là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Việc tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới và lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình thực hiện công tác tại Học viện.

Trong thời gian học tập, học viên sẽ được học theo các chuyên đề. Đối với lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng gồm các chuyên đề Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Phấn đấu trở thành Đảng viên ĐCSVN, Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,…; Đối với lớp Bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới gồm các chuyên đề Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng Đảng về đạo đức.

Với nội dung như trên, các học viên của cả hai lớp sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới và quần chúng ưu tú xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng Đảng viên mới là từ ngày 08/7 đến hết 11/7/2020; đối với lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là từ ngày 11/7 đến hết 12/7/2020.

Một tiết giảng của Thầy Vũ Dũng – Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Một tiết giảng của Thầy Vũ Dũng – Giảng viên cao cấp,Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
 

Ban CTCT&CTSV