Thông báo
THÔNG BÁO V/v gủi danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên đợt 02/9/2019
Để có cơ sở đề nghị Đảng ủy Khối phát thẻ Đảng mới và cấp lại thẻ Đảng viên bị mất, bị hỏng cho Đảng viên theo quy định, Ban tổ chức Đảng ủy đề nghị Chi ủy các chi bộ rà soát, thống kê và lập danh sách đảng viên thuộc các trường hợp trên (theo mẫu gửi kèm công văn) gửi về Văn phòng Đảng ủy
5377

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ