1. Quy trình xét Quần chúng tham gia lớp nhận thức Đảng (Dowload tại đây)

2. Quy trình xét kết nạp Đảng viên mới (Dowload tại đây) 

3. Quy trình xét công nhận Đảng viên chính thức (Dowload tại đây)

4. Quy trình Giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng (download tại đây)

4.1. Quy trình Giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảngđi ra nước ngoài (Dowload tại đây)

4.2. Quy trình Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời đi và đến  (Dowload tại đây)

4.3 Quy trình Chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương (Dowload tại đây)

4.4 Quy trình Chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ (Dowload tại đây)

4.5. Quy trình giới thiệu sinh hoạt đảng 2 chiều (download tại đây)

5. Quy trình đề nghị phát thẻ đảng viên (download tại đây)

6. Quy trình đề nghị cấp lại thẻ đảng hỏng/ mất (download tại đây)

7. Quy trình đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (download tại đây  

8. Quy trình giới thiệu Cảm tình Đảng về địa phương

9. Quy trình xét kỷ luật Đảng (download tại đây);

10. Quy trình xét đề nghị khen thưởng công tác đảng viên (download tại đây)

11.Quy trình kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm (download tại đây)

12. Quy trình đề nghị thành lập chi bộ (download tại đây)

13 Quy trình đề nghị kiện toàn bổ sung cấp ủy (download tại đây)

14 Quy trình cập khai tin đảng viên 3.0 (download tại đây);

15 Quy trình kiện toàn bổ sung chi ủy chi bộ tiếp tục nhiệm kỳ  (download tại đây)

16. Quy trình rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý (download tại đây)

17. Quy trình tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (download tại đây);VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ