1. Mẫu hồ sơ xét đề nghị kết nạp đảng viên mới  (download tại đây)

2. Mẫu hồ sơ xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức. (download tại đây)

3. Mẫu giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng (download tại đây)

4. Mẫu đề nghị phát thẻ đảng viên (download tại đây)

5. Mẫu đề nghị cấp lại thẻ đảng (download tại đây)

6. Mẫu đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (download tại đây) 

7. Mẫu đăng ký học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng và Đảng viên mới (download tại đây)

8. Mẫu giới thiệu Cảm tình Đảng về địa phương

9. Mẫu xét kỷ luật Đảng (download tại đây);

10. Mẫu xét đề nghị khen thưởng công tác đảng viên (download tại đây)

11.Mẫu kiểm điểm đanh giá chất lượng đảng viên hàng năm (download tại đây)

12.Mẫu đề nghị thành lập chi bộ (download tại đây)

13 Mẫu hồ sơ đại hội Chi bộ (download tại đây)

14 Mẫu cập khai tin đảng viên 3.0 (download tại đây);

15 Mẫu kiện toàn bổ sung chi ủy chi bộ tiếp tục nhiệm kỳ  (download tại đây)

16. Mẫu rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý (download tại đây

17. Mẫu Nghị quyết của Chi bộ (download tại đây)

18. Mẫu Báo cáo công tác Đảng (download tại đây);

19. Mẫu biểu mẫu thống kê công tác Đảng (download tại đây)

20. Mẫu nhận xét, xác minh vào lý lịch quần chúng xin thẩm tra LL

21. Mẫu đảng viên đi công tác nước ngoài   (download tại đây);


VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ