Enter Title

Mẫu phiếu dữ liệu thông tin Đảng viên 

(Kèm theo Thông báo số 92-TB/ĐU, ngày 30/10/2018 của Đảng ủy Học viện)

Vui lòng download tại đây29_ MAU PHIEU khai thongtin_du_lieu_dangvien 3-0.doc

 


VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ