DANH SÁCH CHUẨN Y CHI ỦY CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

Nhiệm kỳ 2017-2020

 

TT

Chi bộ

Kết quả chuẩn y sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tháng 2-2019

Hiện tại tháng 5 -2019

Họ và tên

Chức danh

Chức danh

Chức danh

1

K. CN Thông tin

Trần Đức Quỳnh

Bí thư chi bộ

Trần Đức Quỳnh

Trần Đức Quỳnh

Phạm Quang Dũng

Phó Bí thư

Phạm Quang Dũng

Phạm Quang Dũng

Ngô Công Thắng

Chi ủy viên

Ngô Công Thắng

Ngô Công Thắng

2

K. CN Sinh học

Nguyễn Đức Bách

Bí thư chi bộ

Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Thị Lâm Hải

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Lâm Hải

Nguyễn Thị Lâm Hải

3

K. CN Thực phẩm

Giang Trung Khoa

Bí thư chi bộ

Giang Trung Khoa

Giang Trung Khoa

Nguyễn T Thanh Thủy

Phó Bí thư

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Hoàng T Minh Nguyệt

Chi ủy viên

Hoàng T Minh Nguyệt

Hoàng T Minh Nguyệt

4

K. Chăn nuôi

Phạm Kim Đăng

Bí thư chi bộ

Phạm Kim Đăng

Phạm Kim Đăng

Nguyễn Chí Thành

Phó Bí thư

Nguyễn Chí Thành

Nguyễn Chí Thành

Đặng Thúy Nhung

Chi ủy viên

Đặng Thúy Nhung

Đặng Thúy Nhung

5

K. Cơ Điện

Lê Minh Lư

Bí thư chi bộ

Lê Minh Lư

Lê Minh Lư

Nguyễn Thị Duyên

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Xuân Trường

Chi ủy viên

Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Xuân Trường

Phạm Thị Hằng

Chi ủy viên

Phạm Thị Hằng

Phạm Thị Hằng

Nguyễn Thanh Hải

Chi ủy viên

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

6

K. Giáo dục Quốc phòng

Dương Xuân Dũng

Bí thư chi bộ

Nguyễn Văn Tám

Nguyễn Văn Tám

Nguyễn Văn Tám

Phó Bí thư

Nguyễn Hoàng Huấn

Nguyễn Hoàng Huấn

Đào Xuân Tưởng

Chi ủy viên

Đào Xuân Tưởng

Đào Xuân Tưởng

7

K. Kế toán và QTKD

Trần Hữu Cường

Bí thư chi bộ

Trần Hữu Cường

Trần Hữu Cường

Nguyễn Quốc Chỉnh

Phó Bí thư

Nguyễn Quốc Chỉnh

Nguyễn Quốc Chỉnh

Lê Thị Minh Châu

Chi ủy viên

Lê Thị Minh Châu

Lê Thị Minh Châu

8

K. Kinh tế và PTNT

Nguyễn Viết Đăng

Bí thư chi bộ

Nguyễn Mậu Dũng

Nguyễn Mậu Dũng

Nguyễn Mậu Dũng

Phó Bí thư

Nguyễn T Minh Hiền

Nguyễn T Minh Hiền

Trần Đình Thao

Chi ủy viên

Phạm Bảo Dương

Phạm Bảo Dương

Nguyễn T Minh Hiền

Chi ủy viên

Tô Thế Nguyên

Tô Thế Nguyên

Tô Thế Nguyên

Chi ủy viên

9

Khoa LLCT và XH

Lê Văn Hùng

Bí thư chi bộ

Lê Văn Hùng

Lê Văn Hùng

Nguyễn Thị Diễn

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Diễn

Nguyễn Thị Diễn

Trương Thị Thu Hạnh

Chi ủy viên

Trương Thị Thu Hạnh

Trương Thị Thu Hạnh

10

Khoa Nông học

Trần Văn Quang

Bí thư chi bộ

Trần Văn Quang

Trần Văn Quang

Nguyễn Đức Huy

Phó Bí thư

Nguyễn Đức Huy

Nguyễn Đức Huy

Lê Ngọc Anh

Chi ủy viên

Lê Ngọc Anh

Lê Ngọc Anh

Trần Thị Minh Hằng

Chi ủy viên

Ninh Thị Phíp

Đỗ Thị Hường

Chi ủy viên

Đỗ Thị Hường

Đỗ Thị Hường

11

K. Sư phạm và NN

Trần Nguyễn Hà

Bí thư chi bộ

Trần Nguyễn Hà

Trần Nguyễn Hà

Đặng Thị Vân

Phó Bí thư

Đặng Thị Vân

Đặng Thị Vân

Bùi Thị Là

Chi ủy viên

Bùi Thị Là

Bùi Thị Là

Chi ủy viên

Ngô Tuấn Anh

Ngô Tuấn Anh

12

Khoa QL Đất đai

Cao Việt Hà

Bí thư chi bộ

Cao Việt Hà

Cao Việt Hà

Trần Trọng Phương

Phó Bí thư

Trần Trọng Phương

Trần Trọng Phương

Phạm Văn Vân

Chi ủy viên

Phạm Văn Vân

Phạm Văn Vân

Đỗ Văn Nhạ

Chi ủy viên

Đỗ Văn Nhạ

Đỗ Văn Nhạ

Trần Quốc Vinh

Chi ủy viên

Trần Quốc Vinh

Trần Quốc Vinh

13

K. Thú Y

Trịnh Đình Thâu

Bí thư chi bộ

Trịnh Đình Thâu

Trịnh Đình Thâu

Dương Văn Nhiệm

Phó Bí thư

Dương Văn Nhiệm

Dương Văn Nhiệm

Lại Thị Lan Hương

Chi ủy viên

Lại Thị Lan Hương

Lại Thị Lan Hương

Chi ủy viên

Bùi Trần Anh Đào

Bùi Trần Anh Đào

14

B. CTCT và CTSV

Nguyễn Tất Thắng

Bí thư chi bộ

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng

Vũ Ngọc Huyên

Phó Bí thư chi bộ

Vũ Văn Tuấn

Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Xuân Hạnh

Chi ủy viên

Nguyễn Thái Sơn

Nguyễn Thái Sơn

15

B. QL Đào tạo

Bùi Trần Anh Đào

Bí thư chi bộ

Nguyễn Viết Đăng

Nguyễn Viết Đăng

Phan Xuân Hảo

Phó Bí thư

Phan Xuân Hảo

Phan Xuân Hảo

Nguyễn Quang Tự

Chi ủy viên

Nguyễn Quang Tự

Nguyễn Quang Tự

16

VP Học viện

Nguyễn Công Tiệp

Bí thư chi bộ

Nguyễn Công Tiệp

Nguyễn Công Tiệp

Nguyễn Văn Quân

Phó Bí thư

NguyễnThanh Hải

NguyễnThanh Hải

Nguyễn Văn Lơ

Chi ủy viên

Nguyễn Văn Lơ

Nguyễn Văn Lơ

Nguyễn Thị Hà Nam

Chi ủy viên

Nguyễn Thị Hà Nam

Nguyễn Thị Hà Nam

Bùi Văn Đức

Chi ủy viên

Bùi Văn Đức

Bùi Văn Đức

17

B. KH và Công nghệ

Lê Huỳnh Thanh Phương

Bí thư chi bộ

Lê Huỳnh Thanh Phương

Lê Huỳnh Thanh Phương

18

B. Hợp tác Quốc tế

Nguyễn Thị Bích Thủy

Bí thư chi bộ

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Bích Thủy

19

Ban QLCSVC và ĐT

Võ Văn Nam

Bí thư chi bộ

Võ Văn Nam

Võ Văn Nam

Lê Vũ Quân

Phó Bí thư

Lê Vũ Quân

Lê Vũ Quân

Đặng Bá Chính

Chi ủy viên

Đặng Bá Chính

Đặng Bá Chính

20

B. Tài chính - Kế toán

Phạm Văn Hùng

Bí thư chi bộ

Phạm Văn Hùng

Phạm Văn Hùng

21

B. Tổ chức cán bộ

Phạm Bảo Dương

Bí thư chi bộ

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

22

Trạm Y tế

Vũ Văn Cường

Bí thư chi bộ

Vũ Văn Cường

Vũ Văn Cường

23

Công ty Tư vấn

Vũ Thị Hoài

Bí thư chi bộ

Vũ Thị Hoài

Vũ Thị Hoài

24

TT Thực nghiệm và ĐTN

Nguyễn Mai Thơm

Bí thư chi bộ

Nguyễn Mai Thơm

Nguyễn Mai Thơm

Nguyễn Lê Thu

Phó Bí thư

Nguyễn Lê Thu

Nguyễn Lê Thu

25

Ban Thanh Tra - ĐBCL

Nguyễn Công Ước

Bí thư chi bộ

Nguyễn Công Ước

Nguyễn Công Ước

Ngô Tuấn Anh

Phó Bí thư

Trần Thị Minh Hằng

Trần Thị Minh Hằng

26

TT. TTTV Lương Định Của

Phạm Thị Thanh Mai

Bí thư chi bộ

Phạm Thị Thanh Mai

Phạm Thị Thanh Mai

Đinh Nguyệt Ánh

Phó Bí thư

Đinh Nguyệt Ánh

Đinh Nguyệt Ánh

27

TT. GDTC và Thể thao

Nguyễn Đăng Thiện

Bí thư chi bộ

Nguyễn Đăng Thiện

Nguyễn Đăng Thiện

Nguyễn Văn Toản

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Toản

Nguyễn Văn Toản

Đặng Đức Hoàn

Chi ủy viên

Đặng Đức Hoàn

Đặng Đức Hoàn

28

Viện SH Nông nghiệp

Nguyễn Xuân Trường

Bí thư chi bộ

Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Thị Sơn

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Sơn

Nguyễn Thị Sơn

29

Viện PT Công nghệ Cơ Điện

Bùi Việt Đức

Bí thư chi bộ

Bùi Việt Đức

Bùi Việt Đức

30

Viện NC và PT Cây trồng

Nguyễn Văn Mười

Bí thư chi bộ

Nguyễn Văn Mười

Nguyễn Văn Mười

Vũ Thị Bích Hạnh

Phó Bí thư

Vũ Thị Bích Hạnh

Vũ Thị Bích Hạnh

Phạm Thị Ngọc Yến

Chi ủy viên

Phạm Thị Ngọc Yến

Phạm Thị Ngọc Yến

31

Sinh viên khoa Cơ điện

Dương Thành Huân

Bí thư chi bộ

Dương Thành Huân

Dương Thành Huân

32

SV K. Kế toán và QTKD

Nguyễn Đăng Học

Bí thư chi bộ

Nguyễn Đăng Học

Nguyễn Đăng Học

Nguyễn Trọng Tuynh

33

SV K. Kinh tế và PTNT

Lê Phương Nam

Bí thư chi bộ

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong

Vũ Văn Đông

Phó Bí thư

Vũ Văn Đông

Vũ Văn Đông

Nguyễn Đình Đức

Chi ủy viên

Nguyễn Đình Đức

Nguyễn Đình Đức

34

Sinh viên khoa Nông học

Bùi Thế Khuynh

Bí thư chi bộ

Bùi Thế Khuynh

Dương Thị Huyền Trang

Uông Thị Lan Anh

Phó Bí thư

Uông Thị Lan Anh

Uông Thị Lan Anh

35

Sinh viên khoa QL Đất đai

Luyện Hữu Cử

Bí thư chi bộ

Luyện Hữu Cử

Luyện Hữu Cử

36

SV K. Thú y

Đinh Phương Nam

Bí thư chi bộ

Đinh Phương Nam

Đinh Phương Nam

37

Nhà xuất bản HVNN

Đỗ Lê Anh

Bí thư chi bộ

Đỗ Lê Anh

Đỗ Lê Anh

Trần T Hoài Anh

Phó Bí thư

Trần T Hoài Anh

Trần T Hoài Anh

38

TT Dạy nghề Cơ điện và ĐTLX

Ngô Quang ƯỚc

Bí thư chi bộ

Ngô Quang ƯỚc

Ngô Quang Ước

39

SV K. CN Sinh học

Vũ Thị Ly

Bí thư chi bộ

Vũ Thị Ly

Vũ Thị Ly

40

K. Môi trường

Ngô Thế Ân

Bí thư chi bộ

Ngô Thế Ân

Ngô Thế Ân

Nguyễn Thanh Lâm

Phó Bí thư

Nguyễn Thanh Lâm

Nguyễn Thanh Lâm

Trịnh Quang Huy

Chi ủy viên

Trịnh Quang Huy

Trịnh Quang Huy

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chi ủy viên

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chi ủy viên

Đinh Thị Hải Vân

Đinh Thị Hải Vân

41

SV K. Môi trường

Đinh Hồng Duyên

Bí thư chi bộ

Đinh Hồng Duyên

Đinh Hồng Duyên

42

K. Thủy Sản

Kim Văn Vạn

Bí thư chi bộ

Kim Văn Vạn

Kim Văn Vạn

43

Sinh viên Trực thuộc

Nguyễn Xuân Hạnh

Bí thư chi bộ

Nguyễn Trọng Tuynh

Nguyễn Trọng Tuynh


Ghi chú: Văn phòng Đảng ủy lập Hòm thư Email nhóm Bí thư chi bộ:bithuchibo_nk1720@vnua.edu.vn; và Zalo nhóm thư chi bộ: bí thư chi bộ 17-20 để trao đổi thông tin giữa Văn phòng ĐU với các thành viên trong nhóm và ngược lại

 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ