DANH SÁCH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

NHIỆM KỲ 2017 - 2020


TT

Chi bộ

Ngày ĐH

Ghi chú

1

Khoa Chăn nuôi

04/10/2015

2

Khoa CN Sinh học

04/06/2015

3

Khoa CN Thông tin

04/08/2015

4

Khoa CN Thực phẩm

24/03/2015

5

Khoa Cơ Điện

24/03/2015

6

Khoa Giáo dục Quốc phòng

31/03/2015

7

Khoa Kế toán và QTKD

28/03/2015

8

Khoa Môi trường

04/07/2015

9

Khoa Nông học

30/03/2015

10

Khoa Quản lý Đất đai

24/03/2015

11

Khoa Sư phạm và NN

31/03/2015

12

Khoa Thú y

28/03/2015

13

Ban CTCT và CTSV

31/03/2015

14

Ban HT Quốc tế

25/3/2015

15

Ban KH và Công nghệ

27/03/2015

16

Ban QLCSVC và Đầu tư

31/03/2015

17

Ban Quản lý đào tạo

04/02/2015

18

Ban TC và Kế toán

26/03/2015

19

Công ty tư vấn

30/03/2015

20

NXB ĐH Nông nghiệp

31/03/2015

21

Thanh tra - ĐBCL

04/01/2015

22

Trạm Y tế

04/02/2015

23

TT Giáo dục thể chất và TT

25/03/2015

24

TT Thực nghiệm và ĐTN

24/03/2015

25

TT. Dạy nghề Cơ Điện và ĐTLX

18/3/2015

26

TT. TT Thư viện Lương Định Của

26/03/2015

27

Viện NC và PT Cây trồng

24/03/2015

28

Viện PTCN Cơ điện

23/03/2015

29

VP Học viện

26/03/2015

30

SV khoa CN Sinh học

04/04/2015

31

SV khoa Cơ Điện

27/03/2015

32

SV khoa Kế toán và QTKD

28/03/2015

33

SV khoa Kinh tế và PTNT

27/03/2015

34

SV khoa Môi trường

28/3/2015

35

SV khoa Nông học

04/06/2015

36

SV khoa Quản lý đất đai

29/03/2015

37

Sinh viên khoa Thú y

29/03/2015

38

Viện Sinh học Nông nghiệp

30/3/2015

39

Khoa Kinh tế và PTNT

11/5/2015

40

Ban Tổ chức Cán bộ

14/5/2015

41

Khoa LLCT và XH

 

Địa chỉ liên lạc nhóm Bí thư chi bộ: bithuchibo_nk1720@vnua.edu.vn (bao gồm hòm thư email của các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện) để văn phòng Đảng ủy tiện liên hệ và trao đổi thông tin

Nguồn thống kê từ Văn phòng Đảng ủy tháng 5 năm 2019


VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ