Ngày 05/6/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã ban hành quyết định số 4198-QĐ/ĐUK về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, y ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Auto detect color to searchable PDF sent via e-mail_2019-05-31_0958_1.PDF


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2015-2020 

 (Tại thời điểm tháng 10/2019)


 

 

TT

Họ và Tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Chức vụ, cơ quan công tác hiện nay

1

Nguyễn Thị Lan

05/10/1974

Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Học viện

2

Phạm Văn Cường

10/10/1971

Phó Bí thư Đảng ủy, 

 Phó Giám đốc Học viện

3

Vũ Ngọc Huyên

23/11/1977

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện,

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Phó Giám đốc HV

4

Phạm Bảo Dương

11/04/1973

UVBCH Đảng ủy Học viện,

Phó Giám đốc HV

5

Trần Hữu Cường

01/05/1962

 UVBCH Đảng bộ Học viện, 

Bí thư Chi bộ - Trưởng Khoa Kế toán và QTKD

6

Bùi Trần Anh Đào

16/11/1970

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ -Trưởng khoa Thú y

7

Cao Việt Hà

21/10/1970

  UVBCH Đảng bộ Học viện,

Trưởng Khoa Quản lý đất đai

8

Phạm Văn Hùng

17/06/1963

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban Tài chính - Kế toán

9

Đỗ Thị Kim Hương

04/11/1984

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện

10

Lê Minh Lư

27/4/1961

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Cơ điện

11

Nguyễn Thị Thanh Thủy

24/5/1970

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

12

Nguyến Đức Bách

14/01/1979

UV BCH Đàng bộ Học viện,

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Công nghệ Sinh học

13

Nguyễn Đức Huy  03/11/1977

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Phó trưởng khoa Nông học

14

Nguyễn Tất Thắng

24/08/1977

UVBCH Đảng bộ Học viện,

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTCT&CTSV

Chủ tịch Công đoàn Học viện

 


VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ