DANH SÁCH

THÀNH VIÊN CÁC BAN CỦA ĐẢNG ỦY KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 (Thời điểm bắt đầu từ tháng 01 năm 2019)

 

 

1.       BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Lan

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐUV, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa CNTP

Phó trưởng ban

3

Phạm Bảo Dương

ĐUV, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ

Ủy viên

4

Lê Ngọc Tú

Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

 

2.       BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Đỗ Thị Kim Hương

ĐUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện

Trưởng Ban

2

Nguyễn Tất Thắng

Chủ tịch Công đoàn Học viện

Bí thư Chi bộ,

Phó Trưởng Ban phụ trách Ban CTCT và CTSV

Ủy viên

3

Vũ Văn Tuấn

Bí thư Chi bộ,

Phó Trưởng Ban CTCT và CTSV

Ủy viên

4

Lê Văn Hùng

Bí thư Chi bộ khoa Lý luận Chính & Xã hội

Ủy viên

5

Nguyễn TrọngTuynh

Bí thư Chi bộ Sinh viên Trực thuộc,

Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện

Ủy viên

 

 

 

 

 

3.       BAN CHUYÊN MỘN ĐẢNG ỦY KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Phạm Văn Cường

Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện

Trưởng Ban

2

Trần Hữu Cường

Bí thư Chi bộ,

Phó Trưởng khoa Khoa Kế toán và QTKD

Ủy viên

3

Bùi Trần Anh Đào

Bí thư Chi bộ,

Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo

Ủy viên

4

Cao Việt Hà

Phó Bí thư Chi bộ,

Phó Trưởng Khoa Quản lý đất đai

Phó Trưởng Ban

5

Phạm Văn Hùng

Bí thư Chi bộ,

Trưởng Ban Tài chính và Kế toán

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Bích Thủy

Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế

Ủy viên

7

Lê Huỳnh Thanh Phương

Bí thư Chi bộ,

Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ

Ủy viên

8

Trịnh Đình Thâu

Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Thú y

Ủy viên

9

Kim Văn Vạn

Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Thủy Sản

Ủy viên

10

Trần Văn Quang

Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Nông học

Ủy viên

11

Vũ Đình Tôn

Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Chăn nuôi

Ủy viên

 

 

4.       BAN PHÁT TRIỂN ĐẢNG KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Vũ Ngọc Huyên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Chi ủy viên – Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

Trưởng Ban

2

Vũ Văn Liết

Viện trưởng Viện Nghiên cứu & Phát triển cây trồng

Phó Trưởng Ban

3

Lương Vắn Vượt

Khoa Cơ điện

Ủy viên

4

Nguyễn Hữu Nam

Khoa Thú y

Ủy viên

5

Trần Đức Viên

Chủ tịch Hội đồng Học viện

Ủy viên

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ